Sie sind hier: Startseite

Slavisches Seminar

Herzlich Willkommen am Slavischen Seminar!

Aktuelles

Neu erschienen

Juliane Besters-Dilger (Hg.), Anna Dąbrowska (Hg.), Grzegorz Krajewski (Hg.), Anna Żurek (Hg.): Utrata i odzyskiwanie języka polskiego. Językoznawcze i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności. 2016. Oficyna Wydawnicza Leksem, Pruszków.

 

Elisabeth Cheauré (Hg.): Muße-Diskurse. Russland im 18. und 19. Jahrhundert. Tübingen (Mohr Siebeck) 2017 (= Otium 4). 

 

Elisabeth Cheauré, Svetla erpokova und Rumjana Koneva (Hg.): Blgarija v XXI vek: Medu tradiciata i inovaciite. Istorieski linii i aktualni problemi. Sofija 2017.