Sie sind hier: Startseite

Slavisches Seminar

Herzlich Willkomen am Slavischen Seminar!

Aktuelles

Neu erschienen

Daniel Bunčić (Hg.), Sandra L. Lippert (Hg.), Achim Rabus (Hg.): Biscriptality. A sociolinguistic typology. 2016. Universitätsverlag Winter, Heidelberg.

Juliane Besters-Dilger (Hg.), Anna Dąbrowska (Hg.), Grzegorz Krajewski (Hg.), Anna Żurek (Hg.): Utrata i odzyskiwanie języka polskiego. Językoznawcze i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności. 2016. Oficyna Wydawnicza Leksem, Pruszków.